Dofinansowania
Zaopatrzenie comiesięczne
Przedmioty ortopedyczne / Środki pomocnicze
Dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny