„Aktywny samorząd” w 2024 roku

Wniosek o dofinansowanie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) można złożyć już od 1 marca 2024.

Kwoty dofinansowania obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

W 2024 roku PFRON przewiduje kontynuację ubiegłorocznych warunków dofinansowania w ramach programu Aktywny Samorząd, z korzystnym zmniejszeniem do 10% wysokości udziału własnego zadania C5 (z 25%).

Fundusz ponownie zagwarantował wyższy budżet na realizację programu (256,5 milionów złotych, czyli o 15 milionów więcej niż w roku 2023).

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 • Maksymalna kwota dofinansowania: 17.600 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27.500 zł
 • Udział własny: 10% ceny brutto zakupu/usługi
 • Dla osób z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. Pomoc adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
 • Wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • Zatrudnienie lub nauka potwierdzone opinią eksperta PFRON

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 • Maksymalna kwota dofinansowania: 3.850 zł, z czego na zakup jednego akumulatora nie więcej niż 1.100 zł
 • Ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną
 • Pomoc adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

 • Maksymalna kwota dofinansowania dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
  – w zakresie ręki – 13.200 zł
  – przedramienia – 28.600 zł
  – ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 33.000 zł
  – na poziomie stopy lub podudzia – 19.800 zł
  – na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 27.500 zł
  – uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 33.000 zł
 • Udział własny: 10% ceny brutto zakupu/usługi
 • Pomoc adresowana dla osób z stopniem niepełnosprawności
 • Wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • Z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania przez realizatora programu do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż do trzykrotności kwot wskazanych powyżej

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości)

 • Maksymalna kwota dofinansowania: 8.250 zł
 • Udział własny: 10% ceny brutto zakupu/usługi
 • Ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną
 • Pomoc adresowana dla osób z stopniem niepełnosprawności
 • Wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

 • Maksymalna kwota dofinansowania: 8.250 zł
 • Udział własny: 10% ceny brutto zakupu/usługi (w 2023 roku było 25% udziału własnego)
 • Dla osób z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania
 • Pomoc adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
 • Wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie

W zadaniu 1, 3 lub 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 220 zł.

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW może być pierwszym, ale jakże ważnym krokiem zmierzającym do korzystania z zalet całej gamy usług i instrumentów dostępnych w przestrzeni publicznej dla posiadaczy podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajduje się na portalu SOW.

a także:

System SOW przewiduje znakomite ułatwienia i uproszczenie wszelkich procedur związanych z aplikowaniem o pomoc i realizacją programu, co powinno przyspieszyć także realizację wniosków i uzyskanie pomocy.

System SOW, wyposażony we wszystkie potrzebne formularze i wzory, m.in.: wniosków o dofinansowanie, umów dofinansowania, korespondencji oraz w inne funkcjonalności – ułatwi realizację programu. Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub zawarcia umowy dofinansowania lub rozliczenia dofinansowania, Wnioskodawca może skanować/powielać w formie elektronicznej i takie będą podstawą oceny formalnej i merytorycznej wniosku oraz zawarcia umowy i rozliczenia dofinansowania.

Dołożyliśmy wszelkich starań, by zminimalizować zakres danych wymaganych do zarejestrowania wniosku. Dużym ułatwieniem będzie możliwość wykorzystywania wprowadzonych danych w przyszłości – w trakcie aplikowania o kolejne wsparcie ze środków PFRON.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2022 r.

Przypominamy i zachęcamy – możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2024 r.
ŹRÓDŁO: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty/aktywny-samorzad-w-2024-roku/

Wybrane wózki elektryczne
Wózki elektryczne
Skutery elektryczne
Przystawki do wózka