Dofinansowania
Zaopatrzenie comiesięczne

Pieluchomajtki, cewniki, worki do zbiórki moczu, stomia

  1. Lekarz pierwszego kontaktu wystawia zlecenie na środek pomocniczy za pomocą systemu informatycznego NFZ
  2. Z wnioskiem lub indywidualnym numerem zlecenia, pacjent lub osoba upoważniona udaje się do sklepu.
  3. Na podstawie zlecenia sklep wydaje pacjentowi zaopatrzenie.
  4. Zlecenie może być wystawione na okres od 1 do 12 miesięcy.
  5. Punkt realizacji, wydaje środki zaopatrzenia comiesięcznego ściśle wg zaleceń lekarza na podstawie rozporządzenia NFZ.
  6. W kolejnych miesiącach pacjentowi na podstawie wystawionego zlecenia sklep wydaje zaopatrzenie aż do jego zakończenia.
  7. Zaopatrzenie na dany miesiąc, można odebrać tylko w m-cu , na który zostało zapisane (nie dotyczy odbiorów wielomiesięcznych).
Przedmioty ortopedyczne / Środki pomocnicze

Materace p/odleżynowe, kule, balkoniki, wózki, ortezy kończyn dolnych i górnych, pionizatory itp.

  1. Pacjent ze skierowaniem od lekarza pierwszego kontaktu udaje się do lekarza specjalisty w celu uzyskania zlecenia na wyroby medyczne. W niektórych przypadkach, zlecenie może wystawić lekarz pierwszego kontaktu. (w razie pytań proszę dzwonić pod numer (25) 63-114-23
  2. Z wnioskiem lub indywidualnym numerem zlecenia, pacjent lub osoba upoważniona udaje się do sklepu.
  3. W sklepie wykwalifikowany personel dobiera odpowiednie zaopatrzenie ściśle wg wskazań lekarza oraz indywidualnych potrzeb pacjenta.
Dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

O dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne , których:

      – przeciętny dochód, nie przekracza kwoty:

        50% przeciętnego wynagrodzenia, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym

        65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć następujące dokumenty:

    – kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał zabieramy do wglądu urzędnika), oświadczenie o dochodach, informację o koncie osobistym

    – fakturę określającą cenę nabycia przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup,

    – kserokopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne  lub środki pomocnicze potwierdzone za zgodność z oryginałem przez realizatora albo

    – kserokopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne  lub środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia do realizacji.

 

Dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

O dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niiepełnosprawne, których:

     – przeciętny dochód, nie przekracza kwoty:

       50% przeciętnego wynagrodzenia, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym

       65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

     – rodzaj niepełnosprawności wymaga sprzętu rehabilitacyjnego potwierdzony aktualym zaświadczeniem lekarskim.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć następujące dokumenty:

     – kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności,

     – zaświadczenie o dochodach,

     – zaświadczenie lekarskie (zaświadczenie wydaje lekarz specjalista) określające rodzaj schorzenia i uzasadniające konieczność zakupu wnioskowanego sprzętu rechabilitacyjnego,

     – ofertę cenową lub fakturę pro-forma wnioskowanego sprzętu.

Druki wniosków do uzyskania w MOPR lub PCPR, zależnie od miejsca zamieszkania.